Kalastusluvat.net

PAIKALLISET KALASTUSLUVAT JA PYYDYSLUVAT

Paikalliset kalastusluvat ovat paikallisen kalastusoikeuden haltijan eli kalastusalueen, kalastuskunnan, kunnan, kaupungin tai yksityisen maanomistajan myöntämiä kalastuslupia.

Useammalla vavalla viehekalastuksen, pyydyskalastuksen, ravustuksen, nuottakalastuksen ja muiden, kenties eksoottisempien kalastustapojen harjoittamiseen tarvitaan aina paikallisen kalastusoikeuden haltijan myöntämä kalastuslupa.

Paikallisiin kalastuslupiin käytetyt varat menevät kyseisen vesialueen kalastusoikeuden haltijalle. Valtaosa lupavaroista käytetään tämän saman vesialueen kalakantojen sekä puhtauden ylläpitoon ja kehittämiseen.

Saatavilla olevat kalastusluvat sekä niiden ehdot vaihtelevat alueittain. Yleensä paikalliset luvat kuitenkin jakautuvat viehekalastukseen oikeuttaviin viehelupiin sekä pyydyskalastukseen oikeuttaviin pyydysmerkkeihin.

PAIKALLISET VIEHEKALASTUSLUVAT

Paikallisia viehelupia myyvät kylien kalastus- ja osakaskunnat sekä yhtenäisten vesialueiden kalastusoikeuksia hallinnoivat kalastusalueet. Myös suuremmat kunnat ja kaupungit sekä yksityiset maanomistajat myyvät erillisiä viehelupia omistuksessaan oleville vesialueille.

Paikalliset viehekalastusluvat oikeuttavat viehekalastamaan useammalla vavalla sekä sellaisilla alueilla, joilla kalastus pelkästään läänikohtaisella viehekalastusmaksulla ei ole sallittu. Jotkin paikalliset vieheluvat oikeuttavat kalastamaan myös erikoisemmilla tavoilla, kuten esim. harppuunalla.

Paikallisten viehelupien ehdot ja oikeudet vaihtelevat alueittain. Joillakin vesialueilla vieheluvan hankkiminen saattaa edellyttää maan omistamista.

PAIKALLISET PYYDYSMERKIT JA PYYDYSKALASTUSLUVAT

Pyydysmerkkejä ja pyydyskalastuslupia myyvät pääasiassa paikallisten kylien osakas- ja kalastuskunnat sekä joidenkin vesialueiden kalastusalueet.

Pyydysmerkillä tarkoitetaan pyydykseen kiinnitettävää merkkiä, jolla osoitetaan, että pyydyksen omistaja on suorittanut alueella vaadittavan pyydyskalastusmaksun. Pyydyksen yhteyteen vaadittavien pyydysmerkkien määrä riippuu käytetyn pyydyksen tyypistä ja koosta ja vaihtelee myös alueittain.

Joillakin vesialueilla ei käytetä pyydysmerkkejä esim. ympäristösyistä. Näillä alueilla pyydyskalastuslupa hankitaan henkilö- tai perhekohtaisesti.

Joillakin vesialueilla pyydysmerkkien tai pyydyskalastusluvan osto-oikeus edellyttää maan omistamista kyseiseltä vesialueelta.

MUUT PAIKALLISET KALASTUSLUVAT SEKÄ RAVUSTUSLUVAT

Ravustuslupia sekä erikoisempia kalastuslupia myyvät lähinnä kylien kalastus- tai osakaskunnat. Luvat edellyttävät usein maan omistamista kyseiseltä vesialueelta.

Nuottakalastukseen sekä muihin ammattimaisempiin kalastustapoihin tarvittavia lupia myönnetään joillakin vesialueilla ainoastaan ammattikalastajille.