Kalastusluvat.net

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ KALASTUSLUVISTA

MITÄ ERI KALASTUSLUVAT TARKOITTAVAT?

Onkimista ja pilkkimistä lukuunottamatta kaikkeen kalastukseen täytyy maksaa ainakin valtion kalastonhoitomaksu.

Kalastonhoitomaksu on Maa- ja metsätalousministeriölle maksettava maksu, jolla tuetaan kalastuksenhoitoa. Alle 18-vuotiaat sekä 65 vuotta täyttäneet on vapautettu kalastonhoitomaksun maksamisesta. Kalastonhoitomaksun hinta on 39 euroa/kalenterivuosi, 12 euroa/viikko tai 5 euroa/vuorokausi.

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä koko Manner-Suomen alueella lukuunottamatta kalastusrajoitusalueita.

Paikallinen viehelupa on paikalliselle kalastusoikeuden omistajalle maksettava lupa, joka oikeuttaa viehekalastukseen yhdellä tai usealla vieheellä. Paikallisten viehelupien ehdot ja hinnat vaihtelevat alueen koosta, kalakannasta ja luvan sallimasta vapamäärästä riippuen.

Paikallinen pyydyslupa on paikalliselle kalastusoikeuden omistajalle maksettava lupa, joka oikeuttaa pyydysten, kuten verkon ja katiskan käyttöön.

MITÄ LUPIA TARVITSEN?

Mitä lupia tarvitsen onkimiseen tai pilkkimiseen?

Onkimiseen tai pilkkimiseen ette tarvitse mitään lupia ettekä kalastonhoitomaksua ellette kalasta kalastusrajoitusalueella. Kalastusrajoitusalueella täytyy maksaa paikallinen kalastuslupa.

Mitä lupia tarvitsen virvelöintiin tai vetouisteluun yhdellä vieheellä?

Virvelillä kalastukseen tarvitsette normaaleilla vesialueilla ainoastaan kalastonhoitomaksun Kalastusrajoitusalueilla tarvitsette kalastonhoitomaksun lisäksi paikallisen viehekalastusluvan.

Alle 18-vuotiaat sekä 65 vuotta täyttäneet on vapautettu kalastonhoitomaksusta.

Mitä lupia tarvitsen vetouisteluun usealla vieheellä?

Vetouisteluun usealla vieheellä tarvitsette kalastonhoitomaksun sekä paikallisen uisteluluvan. Pelkkä kalastonhoitomaksu soveltuu ainoastaan yhdellä vieheellä uisteluun.

Alle 18-vuotiaat sekä 65 vuotta täyttäneet on vapautettu kalastonhoitomaksusta.

Mitä lupia tarvitsen verkoilla tai katiskalla kalastamiseen?

Tarvitsette kalastonhoitomaksun sekä pyydysmerkin paikalliselta taholta. Mikäli paikallisella taholla ei ole maksullista lupajärjestelmää, pyydykseen on joka tapauksessa asetettava merkki, jossa on pyydyksen asettajan nimi sekä yhteystiedot. Merkki on asetettava niin, että sen pystyy lukemaan nostamatta pyydystä vedestä.

Alle 18-vuotiaat sekä 65 vuotta täyttäneet on vapautettu kalastonhoitomaksusta.

TARKENTAVIA KYSYMYKSIÄ

Mistä saan lisätietoja paikallisista luvista?

Yksityisten alueiden lupia myy maanomistajista koostuva kalastusosuuskunta. Kalastusosuuskuntien yhteystietoja sekä karttoja ylläpitää alueen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (lyhyesti ELY-keskus). Tietoa kalastusosuuskuntien lupien myyjistä saatte ELY-keskuksen lisäksi muilta paikallisilta kalastajilta. Hyvin järjestäytyneillä kalastusosuuskunnilla on myös omat verkkosivut.

Kuntien ja kaupunkien alueiden lupien myynnistä saatte lisätietoja kunnan tai kaupungin verkkosivuilta. Kalastuslupa-asioita hoitaa usein liikuntavirasto.

Valtion alueiden lupia myy Metsähallitus.

Mistä tiedän olenko kalastusrajoitusalueella?

Kalastusrajoitusalueen rajat täytyy olla asianmukaisesti merkitty maastoon. Mikäli epäilette olevanne lähellä kalastusrajoitusaluetta, tarkkailkaa ympäristöänne.

Tarvitseeko eläkeläisen alle 65-vuotiaan maksaa kalastuslupa?

Kyllä, valtion kalastusmaksuista on vapautettu ainoastaan iän perusteella kaikki 65 vuotta täyttäneet.

Saanko olla mukana veneessä ilman kalastuslupaa, jos en itse osallistu kalastukseen?

Kyllä.

Onko virveliin kiinnitetty koukku ja mato onkimista vai viehekalastusta?

Tämä kalastustapa katsotaan viehekalastukseksi, koska mato-ongessa ei saa olla heittokalastukseen soveltuvaa kelaa.